Правила прийому
Правила прийому до ХДАДК на 2017 рік
Акт узгодження переліку спеціальностей
Додатки до правил прийому на 2017 рік
Положення про приймальну комісію ХДАДК