Перелік нормативних документів
Статут ХДАДК
Положення про Лозівську філію
Склад керівних органів ХАДТ
Положення про приймальну комісію ХАДТ
Кошторис на 2018 рік
Фінансовий звіт та використання коштів (E-data)
Правила прийому до ХАДТ на 2018 рік
Акт узгодження переліку спеціальностей
Витяг з положення про гуртожиток*
Ліцензія про надання освітніх послуг*
Сертифікати про акредитацію
Звіт директора технікуму за 2017 рік
ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам