Перелік нормативних документів
Статут ХДАДК
Положення про Лозівську філію
Склад керівних органів ХАДТ
Положення про приймальну комісію ХАДТ
Положення про педагогічну раду
Кошторис на 2017 рік
Фінансовий звіт та використання коштів (E-data)
Правила прийому до ХАДТ на 2017 рік
Акт узгодження переліку спеціальностей
Витяг з положення про гуртожиток
Ліцензія про надання освітніх послуг
Сертифікати про акредитацію
Звіт директора технікуму за 2016 рік
ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу в Харківському автомобільно-дорожньому технікумі (у тому числі Лозівська філія)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії Зі спеціальності 5.03040101 "Правознавство" у Харківському автомобільно-дорожньому технікумі
ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів
ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів з комерційної форми навчання на державну основу в Харківському автомобільно-дорожньому технікумі