Перелік нормативних документів
Статут ХАДТ
Положення про Лозівську філію
Склад керівних органів ХАДТ
Положення про приймальну комісію ХАДТ
Положення про педагогічну раду
Кошторис на 2016 рік
Штатний розпис на 2016 рік
Фінансовий звіт та використання коштів
Правила прийому до ХАДТ на 2017 рік
Акт узгодження переліку спеціальностей
Витяг з положення про гуртожиток
Ліцензія про надання освітніх послуг
Сертифікати про акредитацію
Звіт директора технікуму за 2016 рік
План-графік внутрішньотехнікумівського контролю
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спец. 5.07010101 "Організація та регулювання дорожнього руху"
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050401 "Економіка підприємства"
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік"
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спец. зі спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молод. спец. зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство»
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» (Лозівська філія)
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молод. спец. зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» (Лозівська філія)
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки молод. спец. зі спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» (Лозівська філія)
ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу в Харківському автомобільно-дорожньому технікумі (у тому числі Лозівська філія)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії Зі спеціальності 5.03040101 "Правознавство" у Харківському автомобільно-дорожньому технікумі
ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів
ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів з комерційної форми навчання на державну основу в Харківському автомобільно-дорожньому технікумі